Knut Røed

Seniorforsker
Bilde av Knut Røed
Mobiltelefon 4004 1862
Brukernavn

Utdannelse

  • Dr.Polit i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo, 1998
  • Cand.oecon, Universitetet i Oslo, 1993

Forskningsinteresser

Arbeidsløshet, Arbeidsmarkedsøkonomi, Sykefravær, Trygd, Arbeidstilbud, Pensjoneringsatferd, Mikroøkonometri

Andre tilknytninger

Professor II, ESOP, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Research Fellow, IZA, Bonn

Curriculum Vitae

 

Prosjekter

­

 Kun pågående prosjekter
Prosjekt-ID:Tittel:Ekstern ref:
1110Ulikhet, sosial bakgrunn og institusjoner
1122Effektevaluering av NAV-reformen: Arbeidsretting179326
1131Oppvekstvilkår, tidlig arbeidsløshet og marginalisering
1134En levedyktig velferdsstat
1135Den offentlige eldreomsorgens betydning for yrkesaktivitet blant våre eldste arbeidstakere
1136Ny evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere og andre utsatte grupper
1137The corona crisis and its economic consequences316475
1138Nordic comparative micro-data laboratory for analyses of common shocks: The case of Covid19325356
1142Inntektsskatt, fordeling og effektivitet
1149Oslo Fiscal Studies - a Centre for Public Economics219616
1151Mobilisering av arbeidstilbudet
1156Utstøting fra arbeidsmarkedet
1172Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway202513
1174Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals202453
1175Arbeidslivet etter pensjonsreformen220746
1177Understanding retirement decisions238203
1178Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering236992
1179Ethnic segregation in schools and neighbourhoods236793
1181Virkninger av en aktivitetsorientert velferdspolitikk185201
1182Europa i endring227072
1183Principles under pressure? A study of governmental crisis management324615
1191Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient280350/GE
1203Sortering, utsatte grupper og arbeidsmarkedstiltak
1211Overføring av ulikhet mellom generasjonene
1212Dagpenger og arbeidsmarkedstilpasning i Norden
1221The Ageing Population
1222NORFACE
1223Globalisation, Institutions and the Welfare State462-14-082
1302Inntektspolitikk og arbeidsledighet
1304Arbeidstilbud i vedvarende gode tider
1305Trygdeforløp
1308Evaluering av kvalifiseringsprogrammet
1311Nyttiggjøring av erfaringer fra evalueringer av arbeidsmarkedstiltak
1312Forløp av arbeidsledighet
1314Forløp av brukerkarrierer (SATS)
1316Forholdet trygd/skatt og insentiver til arbeid
1319Inntektsfordeling og pensjon
1330Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeidProsjekt 70203
1331Sysselsetting blant funksjonshemmede i AKU
1334Trygdemisbruk
1335Innvandrere, sysselsetting og botid
1336Effekter av innsatser for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden14/1180-
1337Langtidsledighet14-5470
1338Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser
1339Kompensasjonsgrader
1342Sysselsetting og trygd blant ulike innvandrergrupper i Norge
1343Sysselsettingseffekter mv. av pensjonsreformen
1344Indikatorer for å måle omstillingsevnen i norsk økonomi9280SID - Dalnoki
1363Nasjonalt senter for bolig- og velferdsforskning
1370Tilpasning til varig høy arbeidsinnvandring på det norske arbeidsmarkedetASD 1214 Opsahl
1371Kompensasjonsgrader for innvandrerbefolkningenASD1638
1372Mobilitetshindringer i pensjonsordningeneASD6333
1373Evaluering av endring i varighet av dagpenger til eldre15/1461
1374Analyse av virkninger av permitterings-regelverket16/2891-
1376Gråsonen mellom ledighet og uførhetASD1735
1377Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant ungeASD 1735/ Pr.nr 60016/ S.nr 17/ 3012 ANN
1378Atferd og bærekraft i et nytt pensjonssystem18/1025
1391Arbeidsmarkeds- og trygdeforskning
1392Arbeidsinnvandring til Norge
1393Effekter av endring i dagpengeregelverket i 2003 og 2004
1403Evaluering av seleksjon til arbeidsmarkedstiltak
1493Effekter av underholdskravet i familieinnvandringssaker17/01477
1671New causal evidence on the effects of activation- and workplace intervention policies for reducing sickness absence259512
1672Sustaining the welfare and working life model in a diversified society270772
1673Inequality and social sustainability of the Norwegian pensjon system after the reform270875
1676Intergenerational Mobility and Labor Market Inclusion300917
1771Arbeidskraftreserven-utredning for SysselsettingsutvalgetProsjekt 70310, sak 19/2811, ref ASD1147
1774Forsterket innsats for langtidsledigeMAB2821/K40282
1776Overordnet evaluering av effekter av arbeidsmarkedstiltakDep. ref. 22/1736-5
1777Pensjonssystemet og et langt arbeidslivSak 22/1932
2107Oslo Fiscal Studies - A Centre for Empirical Research in Public Finance267428
2122Effektevaluering av NAV-reformen: Effektivitet
3195Vellykkede omstillinger i et raskt skiftende arbeidsmarked300891
4117Virkninger av barnevern288813
4132Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner187924
4133Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak201416
4134Disentangling absence patterns227103
4135Combining Work and Care for Older Parents315428
6511Entreprenørskap, nyetableringer og FoU
6512R&D, Industry Dynamics and Public Policy
6513Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capital201336
8391FormuesskattNFD6974

Utvalgte publikasjoner

­

Vitenskapelige tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Andersen, Asbjørn Goul, Simen Markussen, Knut RøedPension Reform and the Efficiency-Equity Trade-Off Impacts of Removing an Early Retirement Subsidy2021Labour Economics Vol 72, 102050[PDF] [DOI]
Hoen, Maria, Simen Markussen, Knut RøedImmigration and Economic Mobility2021Journal of Population Economics [PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Knut Røed, Oddbjørn RaaumExcess Churn in Integrated Labor Markets2020Journal of Population Economics [DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut RøedImmigrant Responses to Social Insurance Generosity2020Labour Economics Vol 65[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedEconomic mobility under pressure2020Journal of the European Economic Association Vol 18(4), 1844-1885[PDF] [DOI]
Almås, Ingvild, Andreas Kotsadam, Espen R. Moen and Knut RøedThe Economics of Hypergamy2020The Journal of Human Resources 1219 - 10604 R1[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Øystein Hernaes, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut RøedWelfare Activation and Youth Crime2019The Review of Economics and Statistics 101(4): 561-574.[PDF] [DOI]
Andersen, Asbjørn Goul, Simen Markussen, Knut RøedLocal Labor Demand and Participation in Social Insurance Programs2019Labour Economics vol 61[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein M., Simen Markussen, Knut RøedTelevision, Cognitive Ability, and High School Completion2019The Journal of Human Resources vol 54(2), 371-400[PDF] [DOI]
Markussen, Simen, Knut Røed, Ragnhild C. SchreinerCan compulsory dialogs nudge sick-listed workers back to work?2018Economic Journal 128(610), 1276-1303[DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedJob Loss and Immigrant Labor Market Performance2018Economica vol 85(337), 124-151[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen and Knut RøedCan Welfare Conditionality Combat High School Dropout?2017Labour Economics [PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedThe market for paid sick leave2017Journal of Health Economics [PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut RøedImmigrant Labor Market Integration across Admission Classes2017Nordic Economic Policy Review 17-54[PDF]
Fevang, Elisabeth, Ines Hardoy og Knut RøedTemporary Disability and Economic Incentives2017Economic Journal Vol 127(603), 1410-1432[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedThe Gender Gap in Entrepreneurship - The Role of Peer Effects2017Journal of Economic Behavior and Organization Vol 134, 356-373[PDF] [DOI]
Godøy, Anna og Knut RøedUnemployment Insurance and Underemployment2016Labour Volume 30, Issue 2, pages 158-179[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedLeaving Poverty Behind? - The Effects of Generous Income Support Paired with Activation2016American Economic Journal: Economic Policy Vol 8 (1), 180-211[PDF]
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Knut RøedPension reform and labor supply2016Journal of Public Economics Vol 142, 39-55.[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt and Knut RøedThe Nordic welfare model in an open European labor market2015Nordic Economic Policy Review 2, 19-42[DOI]
Markusen, Simen og Knut RøedSocial Insurance Networks2015The Journal of Human Resources Vol 50(4), 1081-1113[PDF] [DOI]
Markussen, Simen and Knut RøedDaylight and absenteeism - Evidence from Norway2015Economics and Human Biology vol 16, 73-80[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedImmigrants, Labour Market Performance, and Social Insurance2014Economic Journal Vol 124(580), 644-683[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedThe Sick Pay Trap2014Journal of Labor Economics 32(2), 305-336[PDF]
Markussen, Simen and Knut RøedThe Impacts of Vocational Rehabilitation2014Labour Economics vol 31, 1-13[PDF]
Røed, Knut and Jens Fredrik SkogstrømUnemployment Insurance and Entrepreneurship2014Labour 28(4), 430-448[PDF] [DOI]
Røed, Knut and Jens Fredrik SkogstrømJob Loss and Entrepreneurship2014Oxford Bulletin of Economics & Statistics Volume 76, Issue 5, Pages: 727-744[PDF] [DOI]
Biørn, Erik, Simen Gaure, Simen Markussen and Knut RøedThe Rise in Absenteeism: Disentangling the Impacts of Cohort, Age and Time2013Journal of Population Economics Vol 26(4), 1585-1608[PDF]
Markussen, Simen, Knut Røed and Ole RøgebergThe changing of the guards - can family doctors contain worker absenteeism?2013Journal of Health Economics Vol 32(6), 1230-1239[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Elisabeth Fevang and Knut RøedJob Loss and Disability Insurance2013Labour Economics Vol 24, 137-150[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedEducating Children of Immigrants: Closing the Gap in Norwegian Schools2012Nordic Economic Policy Review Vol 3(1), 211-251[PDF]
Fevang, E., S. Kverndokk and K. RøedLabor Supply in the Terminal Stages of Lone Parents' Lives2012Journal of Population Economics vol 25(4): 1399-1422[PDF]
Gaure, Simen, Knut Røed and Lars WestlieJob Search Incentives and Job Match Quality2012Labour Economics Vol 19, 438-450[PDF] [DOI]
Markussen, Simen, Arnstein Mykletun, Knut RøedThe Case for Presenteeism - Evidence from Norway’s Sickness Insurance Program2012Journal of Public Economics Vol 96(11-12), 959-972[PDF] [DOI]
Røed, KnutActive Social Insurance2012IZA Journal of Labor Policy Vol 1:8[PDF]
Røed, Knut og Lars WestlieUnemployment Insurance in Welfare States: The Impacts of Soft Duration Constraints2012Journal of the European Economic Association Vol. 10 (3), 518-554[PDF]
Berglann, H., E.R. Moen, K. Røed and J.F. SkogstrømEntrepreneurship: Origins and Returns2011Labour Economics Vol 18(2), 180-193[PDF] [DOI]
Markussen, S., K. Røed, O. Røgeberg and S. GaureThe Anatomy of Absenteeism2011Journal of Health Economics Vol 30(2), 277-292[DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedWhen Minority Labor Migrants Meet the Welfare State2010Journal of Labor Economics vol 28(3), 633-676[DOI]
Nordberg, Morten and Knut RøedEconomic Incentives, Business Cycles, and Long-Term Sickness Absence 2009Industrial Relations Vol. 48 (2009), 203-230.
Raaum, Oddbjørn, Jon Rogstad, Knut Røed and Lars WestlieYoung and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion 2009Journal of Socio-Economics Vol. 38, 173-187.
Røed, Knut, Peter Jensen and Anna ThoursieUnemployment duration and Unemployment Insurance - A Comparative Analysis Based on Scandinavian Micro Data2008Oxford Economic Papers Vol. 60, No. 2, 254-274.
Gaure, Simen, Knut Røed and Tao ZhangTime and Causality: A Monte Carlo Assessment of the Timing-of-Events Approach2007Journal of Econometrics Vol 141, 1159-1195[DOI]
Bratsberg, Bernt, Knut Røed, Oddbjørn Raaum, Robin Naylor, Markus Jäntti, Tor Eriksson, and Eva ÖsterbackaNonlinearities in Intergenerational Earnings Mobility: Consequences for Cross-Country Comparisons2007Economic Journal 117(519), C72-92
Gaure, S. og Røed, K.How Tight is the Labour Market? Sources of Changes in the Aggregate Exit Rate from Unemployment across the Business Cycle2007Journal of Business cycle Measurement and Analysis Vol., 3, No. 2, 155 - 174.
Raaum, Oddbjørn, Bernt Bratsberg, Knut Røed, Eva Österbacka, Tor Eriksson, Markus Jäntti, and Robin A. NaylorMarital Sorting, Household Labor Supply, and Intergenerational Earnings Mobility across Countries2007Advances in Economic Analysis & Policy 7(2)[PDF]
Røed, KnutWelfare Reform: The US Experience. Comment on Robert Moffitt.2007Swedish Economic Policy Review Vol. 14, No. 2, 49-54.
Røed, Knut and Elisabeth FevangOrganizational Change, Absenteeism, and Welfare Dependency2007The Journal of Human Resources Vol. 42, No. 1, 156-193
Carlsen, Fredrik, Johansen, Kåre og Røed, KnutWage formation, regional migration and local labour market tightness2006Oxford Bulletin of Economics & Statistics Vol 68 (4), 423-444
Raaum, Oddbjørn and Knut RøedDo Business Cycle Conditions at the Time of Labour Market Entry Affect Future Employment Prospects?2006The Review of Economics and Statistics 88(2) May, 193-210
Røed, Knut and Raaum, OddbjørnDo Labour Market Programmes Speed up the Return to Work?2006Oxford Bulletin of Economics & Statistics 68, 5, 541-68
Røed, Knut and Zhang, TaoUnemployment duration and economic incentives - A quasi random-assignment approach 2005European Economic Review Vol. 49, 1799-1825
Røed, KnutEgalitarian Wage Policies, Unemployment and Skill-Biased Technological Change2005Research in Economics (Ricerche Economiche) 5, 375-387
Røed, Knut and Nordberg, MortenHave the Relative Employment Prospects for the Low-Skilled Deteriorated After All?2004Journal of Population Economics Vol. 17, 67-82
Røed, Knut, Zhang, TaoDoes Unemployment Compensation Affect Unemployment Duration?2003Economic Journal Vol. 113, 190-206
Barkbu, Bergljot, Nymoen, Ragnar and Røed, KnutWage coordination and unemployment dynamics in Norway and Sweden 2003Journal of Socio-Economics Vol. 32, 37-58
Røed, Knut and Haugen, FredrikEarly Retirement and Economic Incentives - Evidence from a Quasi-Natural Experiment2003Labour Vol. 17, No. 2, 203-228
Røed, Knut and Nordberg, MortenTemporary Layoffs and the Duration of Unemployment2003Labour Economics Vol. 10, 381-398
Røed, Knut and Raaum, OddbjørnAdministrative Registers - Unexplored Reservoirs of Scientific Knowledge?2003Economic Journal vol 113, f258-f281
Raaum, Oddbjørn, Torp, Hege og Røed, KnutRiktig satsing i arbeidsmarkedspolitikken?2002Norsk Økonomisk Tidsskrift s. 167-184[PDF]
Røed, KnutUnemployment Hysteresis and the Natural Rate of Vacancies2002Empirical Economics Vol. 27, p. 686-704
Røed, Knut and Steinar StrømProgressive Taxes and the Labour Market: Is the Trade-off between Equality and Efficiency Inevitable?2002Journal of Economic Surveys Vol 16, No 1, 77-111
Røed, Knut and Zhang, TaoA Note on the Weibull Distribution and Time Aggregation Bias2002Applied Economics Letters Vol. 9, No.7, 469-472
Røed, Knut og Tao ZangWhat Hides Behind the Rate of Unemployment - Micro Evidence From Norway2000Nordic Journal of Political Economy Vol 26, No. 2 143-170[PDF]
Røed, Knut, Raaum, Oddbjørn and Goldstein, HaraldDoes Unemployment cause Unemployment1999Applied Economics Vol. 31, No. 10, 1207-1218
Røed, KnutA Note on the Macroeconomic Modelling of Hysterisis1999Applied Economics Letters 6, 255-258.
Røed, KnutEgalitarian Wage Policies and Long Term Unemployement1998The Scandinavian Journal of Economics 100 (3)
Røed, KnutHysterisis in Unemployement1997Journal of Economic Surveys 11 (4), 389-418
Røed, KnutUnemployment Hysterisis - Macro Evidence from 16 OECD Countries1996Empirical Economics 21, 589-600.
Vis alle publikasjoner

Bokkapittel

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut RøedImmigration and Social Insurance Design: Lessons from the COVID-19 Pandemic2021In Nora Sanchez Gassen and Oskar Penje (eds), Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: The impact of the COVID-19 pandemic. Copenhagen: Nordic Council of Ministers[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedSocial Insurance Design and the Economic Integration of Immigrants2019In Lars Calmfors and Nora Sánchez Gassen (eds), Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, pp. 133-158.[PDF] [DOI]
Hardoy, Ines, Kristine von Simson, Knut Røed, og Tao ZhangInitiatives to Combat the Labour Market Exclusion of Youth in Northern Europe: A Meta-analysis2018Kapittel 16, 235-251. Malo M., Moreno Mínguez A. (eds) European Youth Labour Markets. Springer, Cham[PDF] [DOI]
Røed, KnutTowards Lower Economic Mobility in Norway? The Norwegian Academy of Science2018Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2017[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedUlikhet og sosial mobilitet2016Kapittel 17 i Frønes og Kjølsrød: «Det norske samfunn», 7. utgave, Gyldendal Akademiske forlag.
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedLabour migrant adjustments in the aftermath of the financial crisis2014TemaNord 2014:531. The Nordic model - challenged but capable of reform, 173-196.[PDF]
Markussen, S. og K. RøedMot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?2013Arbeidsdepartementet 100 år, festskrift, Hege Forbord (Red)
Røed, KnutEconomic and social incentives for viable age policies2011In: Ennals, R. and Salomon, R. H. (eds). Older Workers in a Sustainable Society. Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main, 205-208.[PDF]
Røed, K og Aabø, T.E.Arbeidslediges reservasjonskrav1999I Torp (red.): Dagpengesystemene i Norden og tilpasningen på arbeidsmarkedet. TemaNord 1999: 572, Nordisk Ministerråd.
Vis alle publikasjoner

Andre tidsskrift

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Bratsberg, Bernt, Gaute Eielsen, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed, Trond VigtelKoronakrisens første uker - hvem tok støyten i arbeidslivet2020Samfunnsøkonomen Vol 134(2), 41-50[PDF]
Holden, Steinar og Knut RøedØkt sysselsetting krever en helhetlig politikk med styrket kompetanse, gode insentiver og økt etterspørsel – svar til Kristian Heggebø2020Tidsskrift for samfunnsforskning Vol 61(4), 408-409[PDF] [DOI]
Markussen, Simen og Knut RøedBidrar medikalisering av ungdom til utstøtning fra skole og arbeidsliv?2020Søkelys på arbeidslivet Vol 37(4), 219-237[PDF] [DOI]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedØkende inntektssegregering i norske byregioner2020Tidsskrift for boligforskning Temanummer "Storbyen for alle" Vol 3(2), 111-129[PDF] [DOI]
Hoen, Maria Forthun, Simen Markussen, Knut RøedInnvandring og sosial mobilitet. Svar til kritikerne2019Tidsskrift for samfunnsforskning Vol 60(3), 309-320[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedEn ny og smartere sykelønnsordning?2018Samfunnsøkonomen Nr 1, 13-22[PDF]
Hardoy, Ines, Knut Røed, Kristine von Simson, Tao ZhangEffekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa - en meta-analyse2017Søkelys på arbeidslivet Nr 3, 167-181[PDF] [DOI]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut RøedFlyktninger på det norske arbeidsmarkedet2016Søkelys på arbeidslivet Vol 33(3), 185-207[DOI]
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn RaaumArbeidsinnvandring - Varig gevinst?2014Søkelys på arbeidslivet vol 31(4), 275-295[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedNAV-reformen: Støvet legger seg etter en turbulent omstilling2014Søkelys på arbeidslivet nr 1-2, 83-98[PDF]
Berglann, H., R. Golombek, K. RøedKvinner og etreprenørskap. Svar til Liv Anne Støren2013Søkelys på arbeidslivet 30(4), 390-91
Berglann, Helge, Rolf Golombek og Knut RøedEntreprenørskap i Norge - mest for menn?2013Søkelys på arbeidslivet nr 1-2, 3-21[PDF]
Fevang, E., S. Markussen, K. RøedSykepengefellen2013Samfunnsøkonomen Nr 9, 19-20
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn RaaumGjør registerdata AKU overflødig?2012Økonomiske analyser Nr. 5, 46-52[PDF]
Falch, Nina Skrove, Ines Hardoy og Knut RøedAnalyse av en dagpengereform: Virkninger av forkortet dagpengeperiode2012Søkelys på arbeidslivet Vol. 29(3), 181-197[PDF]
Holden, Steinar, Simen Markussen og Knut RøedArbeid til alle?2012Samfunnsøkonomen Nr. 9, 92-104[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedSykefraværets anatomi2012Samfunnsøkonomen Nr. 3, 32-33
Bratsberg, Bernt, and Knut RøedKan demografi forklare veksten i uførhet?2011Søkelys på arbeidslivet 28(1), 3-21[PDF]
Røed, KnutVelferd og migrasjon - den norske modellens framtid2011PLAN - Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling nr 5, 18-21
Røed, KnutFra inntektssikring til deltakelsessikring?2011Samfunnsøkonomen nr 6, 4-10[PDF]
Røed, Knut, Inés Hardoy og Nina Skrove FalchMindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?2011Søkelys på arbeidslivet 1-2, 135-155[PDF]
Røed, KnutJa til sykenærvær!2010Samfunnsøkonomen Nr 3, 13-17
Fevang, E., S. Kverndokk and K. RøedOmsorg for foreldre - hvordan påvirkes yrkesaktiviteten?2009Søkelys på arbeidslivet no. 1, pp. 113-123[PDF]
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn RaaumMå arbeid lønne seg i et inkluderende arbeidsliv?2008Tidsskrift for Velferdsforskning 11(1): 49-61
Røed, KnutHele folket i arbeid?2007Økonomisk forum No. 3 (2007)
Hardoy, Inés, Knut Røed, Hege Torp, Tao ZhangVirker ungdomsgarantien?2006Søkelys på arbeidslivet Vol. 23, No. 1
Røed, KnutFleksibel pensjon i Norge: En AFP-ordning som motiverer til arbeid2006Økonomisk forum nr 2.
Røed, KnutFleksibel pensjon i Norge: En AFP‐ordning som motiverer til arbeid2006Økonomisk forum nr 1
Røed, KnutDagpenger, jobbsøking og arbeidsledighetens varighet2006Tidsskrift for Velferdsforskning Vol. 9 (3), 170-80
Fevang, Elisabeth og Knut RøedOmstillinger og nedbemanninger blant pleiere ­ en belastning for Folketrygden?2005Søkelys på arbeidslivet Vol. 22, No. 2
Røed, KnutHvor stramt er arbeidsmarkedet? Et forslag til en ny konjunkturindikator2001Økonomisk forum Nr. 3, 25-32[PDF]
Røed, Knut og Morten NordbergBør staten subsidiere permitteringer? En økonometrisk analyse av et naturlig eksperiment i Norge2001Søkelys på arbeidslivet Vol 18, 141-150
Røed, KnutNy arbeidsdeling i et fornyet Solidaritetsalternativ?2000Økonomisk forum nr 2, 8-11
Røed, KnutArbeidsledighetens varighet over konjunkturforløpet2000Søkelys på arbeidslivet Vol. 17, 37-46[PDF]
Røed, K.Arbeidsledighet, jobbsøking og økonomiske insentiver1999Økonomisk forum Nr. 7[PDF]
Røed, K.Det europeiske arbeidsledighetsproblemet1998Søkelys på arbeidslivet Vol. 15, 161-173[PDF]
Vis alle publikasjoner

Frisch Rapport

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Alstadsæter, Anette, Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedThe Social Gradient in Employment Loss during COVID-192022Nr. 1[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedGråsoner i arbeidsmarkedet og størrelsen på arbeidskraftreserven2020Nr. 1[PDF]
Falch, Nina Skrove, Knut Røed, Tao ZhangVirkninger av endringer i permitteringsregelverket, delrapport 22018Nr. 2[PDF]
Bråten, Ragnhild Haugli, Aleksander Bråthen, Nina Skrove Falch, Knut RøedVirkninger av endringer i permitteringsregelverket, delrapport 12018Nr. 1[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen, Knut Røed og Trond Christian VigtelBevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser2016Nr. 2[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedKompensasjonsgrader i inntektssikringssystemet for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet2016Nr. 1[PDF]
Ragnhild C. Schreiner, Simen Markussen, Knut RøedSysselsetting blant funksjonshemmede2014Nr. 2[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedTil, fra og mellom inntektssikringsordninger - før og etter NAV2013Nr. 1[PDF]
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn RaaumYrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge2011Nr. 1[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut Røed og Hege Marie GjefsenUtdannings- og arbeidskarrierer hos unge voksne: Hvor havner ungdom som slutter skolen i ung alder?2010Nr. 3[PDF]
Fevang, Elisabeth og Knut RøedVeien til uføretrygd i Norge2006Nr. 10[PDF]
Ellingsen, Gaute og Knut RøedAnalyse av aldersdifferensiert arbeidsgiveravgift2006Nr. 5[PDF]
Hardoy, Ines, Knut Røed og Tao ZhangAetats kvalifiserings- og opplæringstiltak - En empirisk analyse av seleksjon og virkninger2006Nr. 4[PDF]
Fevang, Elisabeth, Morten Nordberg og Knut RøedFormelle og totale skattesatser på inntekt for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet2005Nr. 3[PDF]
Fevang, Elisabeth, Knut Røed, Oddbjørn Raaum og Tao ZhangUndersysselsatte i Norge: Hvem, hvorfor og hvor lenge?2004Nr. 7[PDF]
Fevang, Elisabeth, Knut Røed, Lars Westlie og Tao ZhangVeier inn i, rundt i, og ut av det norsketrygde- og sosialhjelpssystemet2004Nr. 6[PDF]
Hernæs, Erik, Knut Røed og Steinar StrømYrkesdeltakelse, pensjoneringsatferd og økonomiske insentiver2002Nr. 4[PDF]
Nordberg, Morten og Knut RøedUtstøting fra arbeidsmarkedet og tiltaksapparatets rolle2002Nr. 2[PDF]
Røed, K., H. Torp, I. Tuveng og T. ZhangHvem vil og hvem får delta?2000Nr. 4[PDF]
Røed, K., H. Torp og T.E. AabøArbeidsledighet, arbeidsmarkedspolitikk og jobbsøking i Norge1999Nr. 1[PDF]
Vis alle publikasjoner

Memorandum

Serien publiseres av Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret. Listen under omfatter kun memoranda tilknyttet prosjekter på Frischsenteret. En komplett oversikt over memoranda finnes på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Gaure, Simen, Knut Røed and Lars WestlieThe Impacts of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality2008Nr. 22[PDF]
Raaum, Oddbjørn, Bernt Bratsberg, Knut Røed, Eva Österbacka, Tor Eriksson, Markus Jäntti, Robin NaylorMarital Sorting, Household Labor Supply, and Intergenerational Earnings Mobility across Countries2007Nr. 17[PDF]
Røed, Knut and Lars WestlieUnemployment Insurance in Welfare States: Soft Constraints and Mild Sanctions2007Nr. 13[PDF]
Jäntti, Markus, Bernt Bratsberg, Knut Røed, Oddbjørn Raaum, Robin Naylor, Eva Österbacka, Anders Björklund and Tor ErikssonAmerican exceptionalism in a new light: a comparison of intergenerational earnings mobility in the Nordic countries, the United Kingdom and the United States2005Nr. 34[PDF]
Røed, Knut og Fevang, ElisabethOrganisational Change, Absenteeism and Welfare Dependency2005Nr. 20[PDF]
Gaure, Simen, Knut Røed and Tao ZhangTime and Causality: A Monte Carlo Assessment of the Timing-of-Events Approach2005Nr. 19[PDF]
Raaum, Oddbjørn, Jon Rogstad, Knut Røed and Lars WestlieYoung and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion2005Nr. 17[PDF]
Røed, Knut and Raaum, OddbjørnThe Effect of Programme Participation on the Transition Rate from Unemployment to Employment2003Nr. 13[PDF]
Gaure, Simen and Røed, KnutHow Tight is the Labour Market? A Micro-Based Macro Indicator2003Nr. 9[PDF]
Raaum, Oddbjørn and Røed, KnutDo Business Cycle Conditions at the Time of Labour Market Entry Affect Future Unemployment?2002Nr. 12[PDF]
Røed, Knut, Jensen, Peter, Thoursie, AnnaUnemployment Duration, Incentives and Institutions 2002Nr. 9[PDF]
Røed Knut, and Zhang, TaoThe Duration and Outcome of Unemployment Spells - The Role of Economic Incentives2002Nr. 6[PDF]
Røed, Knut and Morten NordbergTemporary Layoffs and the Duration of Unemployment2001Nr. 12[PDF]
Barkbu, Bergljot Bjørnson, Ragnar Nymoen and Knut RøedWage coordination and unemployment dynamics in Norway and Sweden2001Nr. 11[PDF]
Røed, Knut og Tao ZhangA Note on the Weibull Distribution and Time Aggregation Bias2000Nr. 23[PDF]
Røed, Knut og Morten NordbergHave the Relative Employment Prospects for the Low-Skilled Deteriorated After All?2000Nr. 19[PDF]
Røed, Knut and Tao ZhangLabour Market Transitions and Economic Incentives2000Nr. 15[PDF]
Røed, KnutRelative Unemployment Rates and Skill-Biased Technological Change1999Nr. 38[PDF]
Røed, K. and S. StrømProgressive Taxes and the Labour Market - Is the Trade-Off between Equality and Efficiency Inevitable?1999Nr. 19[PDF]
Røed K. and T. ZhangUnemployment Duration in a Non-Stationary Macroeconomic Environment1999Nr. 14[PDF]
Røed, K., Zang, T.What Hides Behind the Rate of Unemployment - Micro Evidence From Norway1999Nr. 7[PDF]
Vis alle publikasjoner

HERO Skrifter

HERO er Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitet i Oslo, og er et samarbeid mellom Frischsenteret, Økonomisk institutt og Institutt for helseledelse og helseøkonomi. Her legger vi kun ut publikasjoner skrevet av forfatter ved Frischsenteret. Komplett liste finnes på http://www.med.uio.no/helsam/forskning/nettverk/hero/publikasjoner/skriftserie/

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Fevang, E., Kverndokk, S., Røed, K.A model for supply of informal care to elderly parents2008Nr. 12[PDF]
Fevang, Elisabeth, Snorre Kverndokk, Knut RøedInformal Care and Labor Supply2008Nr. 8[PDF]
Knut Røed and Elisabeth FevangOrganisational Change, Absenteeism and Welfare Dependency2005Nr. 9[PDF]
Nordberg, Morten and Knut RøedAbsenteeism, Health Insurance, and Business Cycles2003Nr. 17[PDF]
Vis alle publikasjoner

Andre skrifter

Forfatter(e):Tittel:År:Referanse:Lenke:
Alstadsæter, A., Bratsberg, B., Eielsen, G., Kopczuk, W., Markussen, S., Raaum, O., K. RøedThe first weeks of the coronavirus crisis: Who got hit, when and why? Evidence from Norway2020Covid Economics 15, 63-77[PDF]
Bjørneby, Marie, Simen Markussen, Knut RøedDoes the Wealth Tax Kill Jobs?2020IZA Discussion paper no. 13766[PDF]
Almås, Invild, Andreas Kotsadam, Espen R. Moen, Knut RøedThe Economics of Hypergamy2019IZA Disussion paper no. 12185[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedExcess Churn in Integrated Labor Markets2019IZA discussion paper no 12697[PDF]
Bratsberg, B., O. Raaum, K. RøedImmigrant Responses to Social Insurance Generosity2018IZA Discussion Paper No. 11482[PDF]
Bratsberg, Bernt, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed, Ole J. RøgebergTrends in Assortative Mating and Offspring Outcomes2018IZA DP No. 11753[PDF]
Bratsberg, Bernt, Øystein Hernaes, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut RøedWelfare Activation and Youth Crime2018IZA DP No. 11719[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedThe Golden Middle Class Neighborhood: Trends in Residential Segregation and Consequences for Offspring Outcomes2018IZA discussion paper no 11684[PDF]
Hoen, Maria F., Simen Markussen, Knut RøedImmigration and Social Mobility2018IZA Discussion Paper No. 11904[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedEgalitarianism under Pressure: Toward Lower Economic Mobility in the Knowledge Economy?2017IZA discussion paper no 10664[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedJob Loss and Immigrant Labor Market Performance2016Artikkelen kan lastes ned fra CReAM (http://www.cream-migration.org/publ_uploads/CDP_02_16.pdf) og IZA (http://ftp.iza.org/dp9729.pdf)[PDF]
Hardoy, I., K. von Simson, K. Røed, T. ZhangEn komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden2016ISF Rapport nr 13[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedTelevision, Cognitive Ability, and High School Completion2016IZA Discussion paper no 9645[PDF]
Markussen, S., K. RøedThe Market for Paid Sick Leave2016IZA Discussion Paper no. 9825[PDF]
Markussen, S., K. RøedGendered Entrepreneurship Netw[R]orks2016IZA Discussion Paper no. 9984[PDF]
Markussen, Simen and Knut RøedGendered Entrepreneurship Networks2016IZA Discussion Paper No. 9984[PDF]
Røed, K., O. Raaum, N.S. Falch, J. Umblijs, R.C. Haugen, M.V. KnutsenArbeids- og velferdsetatens arbeid med langtidsledige2016Oslo Economics rapport nr 16[PDF]
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut RøedCan Welfare Conditionality Combat High School Dropout?2016IZA Discussion paper no 9644[PDF]
Hernæs, E., S. Markussen, J. Piggott and K. RøedPension Reform and Labor Supply: Flexibility vs. Prescription2015IZA Discussion paper no 8812[PDF]
Markussen, S., K. Røed, R.C. SchreinerCan Compulsory Dialogues Nudge Sick-Listed Workers Back to Work?2015IZA Discussion Paper 9090[PDF]
Bratsberg, B., Raaum, O., K. RøedLabour Migrant Adjustments in the Aftermath of the Financial Crisis2014Discussion paper no 19, Centre for Research and Analysis of Migration, University College London[PDF]
Bratsberg, B., Raaum, O., K. RøedImmigrants, Labour Market Performance and Social Insurance2014Discussion paper no 26/14, Centre for Research and Analysis of Migration, University College London[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum and Knut RøedImmigrants, Labor Market Performance, and Social Insurance2014IZA Discussion paper no 8292[PDF]
Godøy, Anna and Knut RøedUnemployment Insurance and Underemployment2014IZA Discussion Paper No. 7913[PDF]
Markussen, S. and K. RøedThe Impacts of Vocational Rehabilitation2014IZA Discussion paper no 7892[PDF]
Markussen, S. and K. RøedLeaving Poverty Behind? The Effects of Generous Income Support Paired with Activation2014IZA Discussion paper no 8245[PDF]
Fevang, Elisabeth, Inés Hardoy, og Knut RøedGetting Disabled Workers Back to Work: How Important Are Economic Incentives?2013IZA Discussion Paper no 7137[PDF]
Markussen, S., K. RøedMot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?2013Kapittel i Hege Forbord (Red.): «Arbeidsdepartementet 100 år» (festskrift), 225-250.
Markussen, Simen, Ole Røgeberg, og Knut RøedThe Changing of the Guards: Can Physicians Contain Social Insurance Costs?2013IZA Discussion Paper no 7122[PDF]
Skogstrøm, Jens Fredrik og Knut RøedUnemployment Insurance and Entrepreneurship2013IZA Discussion Paper no 7121[PDF]
Markussen, Simen og Knut RøedSocial Insurance Networks2012IZA Discussion paper no 6446[PDF]
Røed, KnutActive Unemployment Insurance2012IZA Policy Paper no 41[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut RøedEducating Children of Immigrants: Closing the Gap in Norwegian Schools2011IZA discussion paper no 6138[PDF]
Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut RøedThe Sick Pay Trap2011IZA Discussion paper no 5655[PDF]
Røed, KnutActive Unemployment Insurance2011Paper presented at the OECD/UMD conference on labor activation in Paris, 13-14 November.[PDF]
Biørn, Erik, Simen Gaure, Simen Markussen and Knut RøedThe Rise in Absenteeism: Disentangling the Impacts of Cohort, Age and Time2010IZA DP No. 5091[PDF]
Bratsberg, Bernt, Elisabeth Fevang and Knut RøedDisability in the Welfare State: An Unemployment Problem in Disguise?2010IZA DP No. 4897[PDF]
Gaure, Simen, Røed, Knut, Van den Berg, Gerard, and Zhang, TaoEstimation of Heterogeneous Treatment Effects on Hazard Rates2010IZA Discussion Paper No. 4794[PDF]
Markussen, Simen, Arnstein Mykletun and Knut RøedThe Case for Presenteeism2010IZA DP No. 5343[PDF]
Røed, Knut and Jens Fredrik SkogstrømCreative Unemployment2010IZA Discussion paper No. 5373[PDF]
Berglann, H., Moen, E., Røed, K., og J.F. SkogstrømEntrepreneurship: Origins and Returns2009IZA Discussion Paper No. 4250 og CEPR Discussion Paper 7360
Markussen, Simen, Knut Røed, Ole J. Røgeberg og Simen GaureThe Anatomy of Absenteeism2009IZA DP No. 4240[PDF]
Bratsberg, B., O. Raaum, og K. RøedWhen Minority Labor Migrants Meet the Welfare State2008Centre for Research and Analysis of Migration, Discussion Paper No. 17, University College London
Fevang, Elisabeth, Snorre Kverndokk, Knut RøedInformal Care and Labor Supply2008IZA Discussion Paper No. 3717[PDF]
Gaure, S., K. Røed og L. WestlieThe Impact of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality2008IZA Discussion Paper No. 3802
Juel, S., K. Molnar og K. RøedNorges Bank Watch 2008: An Independent Review of Monetary Policymaking in Norway2008Norges Bank Watch Report Series No. 9, Centre for Monetary Economics, Norwegian School of Management
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedOpp og ned: Yrkesaktivitet og trygd over livsløpet for tidlige arbeidsinnvandrere i Norge (Up and down: Employment and welfare participation over the lifecycle among early labor immigrants in Norway)2007Integreringskart 2007, Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (in Norwegian)[PDF]
Jäntti, Markus, Bernt Bratsberg, Knut Røed, Oddbjørn Raaum, Robin Naylor, Eva Österbacka, Anders Björklund and Tor ErikssonAmerican exceptionalism in a new light: a comparison of intergenerational earnings mobility in the Nordic countries, the United Kingdom and the United States2006IZA Discussion paper no 1938[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut RøedThe Rise and Fall of Immigrant Employment: A Lifecycle Study of Labor Migrants to Norway2006[PDF]
Hardoy, Inés, Knut Røed Hege Torp, Tao ZhangUngdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?2006ISF rapport 2006:4[PDF]
Røed, KnutVeier ut av arbeidslivet - og inn igjen2006Arbeid, velferd og samfunn, 5-17[PDF]
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut RøedLifecycle Employment and Earnings of Labor Migrants to Norway2003[PDF]
Røed, KnutArbeidsledighet, stabiliseringspolitikk og lønnsdannelse - Er kollektiv lønnsmoderasjon en farbar vei mot lav arbeidsledighet?2000Vedlegg 2 til NOU 2000:21 En strategi for sysselsetting og verdiskapning.[PDF]
Vis alle publikasjoner
Publisert 7. des. 2013 09:02 - Sist endret 11. juli 2016 17:00

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter