­
English

Arbeidsledighet, stabiliseringspolitikk og lønnsdannelse - Er kollektiv lønnsmoderasjon en farbar vei mot lav arbeidsledighet?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2000

Referanse:

Andre skrifter
Vedlegg 2 til NOU 2000:21 En strategi for sysselsetting og verdiskapning.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Sysselsettingsutvalget
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1302 - Inntektspolitikk og arbeidsledighet