­
English

Kompensasjonsgrader i inntektssikringssystemet for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut Røed

År:

2016

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1339 - Kompensasjonsgrader