­
English

Virkninger av endringer i permitteringsregelverket, delrapport 1

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Bråten, Ragnhild Haugli, Aleksander Bråthen, Nina Skrove Falch, Knut Røed

År:

2018

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Sammendrag

Virksomheter opplever at etterspørselen, og dermed også behovet for arbeidskraft, svinger. Permittering av ansatte er én av flere muligheter arbeidsgiver har til å tilpasse seg slike svingninger. Permitteringsregelverket påvirker de økonomiske insentivene og handlingsrommet til de involverte aktørene, og dermed også permitteringsatferden. Endret bruk av permitteringer får videre konsekvenser for sysselsetting, bedriftssammensetning, omstilling og offentlige utgifter.

Partene i arbeidslivet har utstrakte fullmakter i bruken av permitteringer. Dette fører til fleksibilitet i arbeidsmarkedet og til lave administrasjonskostnader. Samtidig kan det bidra til at permitteringsperiodene blir for lange, og at relativt ulønnsomme bedrifter overlever.

En alternativ modell for arbeidsgiverfinansiering kan bidra til å støtte opp om kortere permitteringsperioder, og en større grad av byrdefordeling mellom arbeidstakere.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: ASD via Oslo Economics
Oppdragsgivers prosjektnr.: 16/2891-
Frisch prosjekt: 1374 - Analyse av virkninger av permitterings-regelverket

ISBN:

978-82-7988-255-8

Finansiering:

ASD via Oslo Economics