­
English

Sykefraværets anatomi

Forfattere:

Markussen, Simen og Knut Røed

År:

2012

Referanse:

Samfunnsøkonomen

Nr. 3, 32-33

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 187924
Frisch prosjekt: 4132 - Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner