­
English

Økt sysselsetting krever en helhetlig politikk med styrket kompetanse, gode insentiver og økt etterspørsel – svar til Kristian Heggebø

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Holden, Steinar og Knut Røed

År:

2020

Referanse:

Tidsskrift for samfunnsforskning

Vol 61(4), 408-409

Sammendrag

Tilsvar
Dette er et tilsvar til Kristian Heggebøs artikkel I Tidskrift for sammfunnsforskning nr. 1 2020