­
English

Bør staten subsidiere permitteringer? En økonometrisk analyse av et naturlig eksperiment i Norge

Forfattere:

Røed, Knut og Morten Nordberg

År:

2001

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

Vol 18, 141-150

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: AAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1312 - Forløp av arbeidsledighet