­
English

Economic mobility under pressure

Forfattere:

Markussen, Simen and Knut Røed

År:

2019

Referanse:

Journal of the European Economic Association

forthcoming

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering