­
English

Innvandring og sosial mobilitet. Svar til kritikerne

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hoen, Maria Forthun, Simen Markussen, Knut Røed

År:

2019

Referanse:

Tidsskrift for samfunnsforskning

Vol 60(3), 309-320

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskninsgråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 280350/GE
Frisch prosjekt: 1191 - Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient

Oppdragsgiver: ASD
Oppdragsgivers prosjektnr.: ASD 1214 Opsahl
Frisch prosjekt: 1370 - Tilpasning til varig høy arbeidsinnvandring på det norske arbeidsmarkedet