­
English

Innvandring og sosial mobilitet. Svar til kritikerne

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hoen, Maria Forthun, Simen Markussen, Knut Røed

År:

2019

Referanse:

Tidsskrift for samfunnsforskning

Vol 60(3), 309-320

Sammendrag

Artikkelen “Immigration and Social Mobility” I IZA Discussion Paper No. 11904 https://www.iza.org/publications/dp/11904 av Maria F. Hoen, Simen Markussen og Knut Røed fikk stor og bred oppmerksommhet. Derfor valgte Tidsskrift for samfunnsforskning å lage en egen del på dette. De ba noen forskere kommentere artikkelen. Artikkelen «Innvandring og sosial mobilitet. Svar til kritikerne» er Maria F. Hoen, Simen Markussen og Knut Røed svar til kommentarene i:

Tidsskrift for samfunnsforskning 03 / 2019 (Volum 60)
https://www.idunn.no/tfs/2019/03
SYMPOSIUM: INNVANDRING OG SOSIAL MOBILITET

Innvandring og sosial mobilitet – forskere møter fagfeller (side 285-287)
av Axel West Pedersen & Arnfinn H. Midtbøen https://www.idunn.no/tfs/2019/03/innvandring_og_sosial_mobilitet_forskere_moeter_fagfeller

Den lange veien fra samvariasjon til årsakssammenheng (side 288-291)
av Ola Lotherington Vestad https://www.idunn.no/tfs/2019/03/den_lange_veien_fra_samvariasjon_til_aarsakssammenheng

«Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer (side 292-299)
av Kristian Heggebø, Justyna Bell, Ida Tolgensbakk & Jon Ivar Elstad https://www.idunn.no/tfs/2019/03/crowded_out_relative_forskjeller_og_relativt_store_tolkn

Geografisk variasjon I sosial mobilitet: Polarisering I arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet (side 300-308)
av Erling Barth, Sara Cools & Marte Strøm https://www.idunn.no/tfs/2019/03/geografisk_variasjon_i_sosial_mobilitet_polarisering_i_arb

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering

Oppdragsgiver: Norges Forskninsgråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 280350/GE
Frisch prosjekt: 1191 - Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient

Oppdragsgiver: ASD
Oppdragsgivers prosjektnr.: ASD 1214 Opsahl
Frisch prosjekt: 1370 - Tilpasning til varig høy arbeidsinnvandring på det norske arbeidsmarkedet