­
English

Fleksibel pensjon i Norge: En AFP‐ordning som motiverer til arbeid

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2006

Referanse:

Økonomisk forum

nr 1

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning