English version of this page

Forskningstemaer

Publisert 14. jan. 2014 14:50

Arbeidsmarkedsforskningen har et stort omfang på Frischsenteret og er knyttet til forhandlingsstruktur, lønnsdanning, arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner, trygdeordninger.

Publisert 14. jan. 2014 14:50

Energi- og miljøøkonomi er et hovedfelt for Frischsenteret, med vekt på internasjonale avtaler om tiltak for å redusere miljøproblemer, moralske handlinger og virkninger på miljøet, samt modellering av virkninger av miljøpolitikken på internasjonale energimarkeder.

Publisert 5. juni 2013 13:45

Frischsenterets forskning innen offentlig økonomi er fokusert på hvordan en kan få mest mulig helse- og velferdstjenester ut av ressursene, og på hvordan offentlig sektor kan finansieres på en effektiv måte.

Publisert 5. juni 2013 13:40

Frischsenteret kan drive forskning innenfor hele det samfunnsøkonomisk fagområdet, og vi vil kunne ha prosjekter som ikke faller inn under våre hovedområder.