­
English

Til, fra og mellom inntektssikringsordninger - før og etter NAV

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut Røed

År:

2013

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Sammendrag (engelsk)

Rapporten studerer hvorvidt NAV-reformen førte til endringer i NAV-brukeres bevegelser innen og mellom ulike inntektssikringsordninger.

Nøkkelord:

NAV-reform, trygdeforløp, inntektssikringsordninger

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NAV
Oppdragsgivers prosjektnr.: 179326
Frisch prosjekt: 1122 - Effektevaluering av NAV-reformen: Arbeidsretting

ISBN:

978-82-7988-147-6