­
English

Arbeidsledighet, arbeidsmarkedspolitikk og jobbsøking i Norge

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røed, K., H. Torp og T.E. Aabø

År:

1999

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Sammendrag (engelsk)

Vi har intervjuet 1710 personer som enten er eller nylig har vært registrert som arbeidsledige ved et av landets arbeidskontorer. De fleste opplever ledighetssituasjonen som problematisk, og har et sterkt ønske om å få lønnet arbeid. Det er likevel en betydelig andel av de ledige (om lag en tredel) som ikke gjør noe aktivt for å skaffe seg jobb. Ledige med dagpenger har en noe høyere sannsynlighet for ikke søke aktivt enn ledige uten dagpenger. Søkeaktiviteten ser ut til å avta med arbeidsledighetens varighet, dvs at de som har vært ledige lenge søker mindre aktivt en de som har vært ledige en kort periode. Eldre er mindre aktive jobbsøkere enn yngre, og ledige over 60 år søker så godt som ingenting. De fleste har stor tro på at arbeidsmarkedstiltak øker sjansene for å få en jobb. De mest positive er dem som selv har deltatt på slike tiltak. De arbeidsledige har gjennomgående vært ledige mye lengre enn det Arbeidsdirektoratets løpende statistikk over helt ledige gir inntrykk av.

Nøkkelord:

Arbeidsledighet, dagpenger, jobbsøking

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NOS-S og Nordisk ministerråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1212 - Dagpenger og arbeidsmarkedstilpasning i Norden

ISBN:

82-7988-001-1

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no,www.frisch.uio.no, tlf 22 95 88 13

Finansiering:

Nordisk Ministerråd (prosjekt nr. 41.07.14.00)