English version of this page

Kontakt oss

Frischsenteret ligger i Forskningsparken i Gaustadbekkdalen, i nær tilknytting til universitetsområdet.
For kart og beskrivelse følg denne linken.

For å kontakt enkeltpersoner, se vår medarbeidere side.

Fullt navn:

Adresse:
Telefon:
Epost:
Web:
Org.nummer:

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo
22958810
frisch@frisch.uio.no
www.frisch.uio.no
NO 980 414 531

Direktør:
Nestleder:
Administrasjonsekretær:
Økonomikonsulent:
 

Sverre A.C. Kittelsen, direkte 9184 3889
Simen Markussen, direkte 9240 7010
Gry Nystrøm,direkte 9113 6235
Jørg Gjestvang, direkte 9802 8390
Publisert 5. juni 2013 13:54 - Sist endret 5. des. 2019 13:45