English
­

Medarbeidere

Heltidsansatte

Navn:Telefon:E-post:
Andersen, Asbjørn Goul Bjerrum
Stipendiat
4653 6728
Bratsberg, Bernt
Seniorforsker
9221 3803
Drange, Nina
Postdoktor
4145 7945
Fevang, Elisabeth
Seniorforsker
9517 6789
Gaure, Simen
Forsker
9711 7583
Gjestvang, Jørg Michael
Økonomikonsulent
9802 8390
Golombek, Rolf
Seniorforsker/Senterleder CREE
9504 5696
Hauge, Karen Evelyn
Forsker
4142 9619
Hernæs, Erik
Seniorforsker
9113 2437
Hernæs, Øystein M.
Seniorforsker
9365 2406
Isaksen, Elisabeth Thuestad
Forsker
9282 8851
Johnsen, Åshild Auglænd
Postdoktor
4110 2753
Kittelsen, Sverre A. C.
Direktør
9184 3889
Kotsadam, Andreas
Seniorforsker
4033 8176
Kverndokk, Snorre
Seniorforsker
9797 9857
Markussen, Simen
Seniorforsker/Nestleder
9240 7010
Myrann, Anja Grinde
Forskningsassistent
4142 0054
Nareklishvili, Maria
Stipendiat
4551 3267
Nystrøm, Gry
Administrasjonssekretær
9113 6235
Nævdal, Eric
Seniorforsker
9062 8707
Raaum, Oddbjørn
Seniorforsker
9164 7781
Røed, Knut
Seniorforsker
4004 1862
Røgeberg, Ole
Seniorforsker
9594 6381
Zhang, Tao
Seniorforsker
9767 7256

Assosierte medarbeidere

Navn:Telefon:E-post:
Alstadsæter, Annette
Professor
9169 7877
Di Tommaso, Maria Laura
Professor
+39 011-67024411
Førsund, Finn
Professor emeritus
2285 5132
Garnache, Cloe
Førsteamanuensis
4626 8091
Holstmark, Katinka K.
Postdoktor
2284 4021
Kopczuk, Wojciech
Professor
+1 212-854-2519
Strøm, Steinar
Professor emeritus
4810 6894

Medlemmer av styringsorganer

Styremedlemmer

Navn:Funksjon:Telefon:E-post:
Brekke, Kjell Arne
Professor
Leder2284 1169
Bævre, Kåre
Forsker
Medlem2107 8151
Hauge, Karen Evelyn
Forsker
Ansattes vararepresentant4142 9619
Isaksen, Elisabeth Thuestad
Forsker
Ansattrepresentant9282 8851
Lind, Jo Thori
Professor
Varamedlem2284 4027
Ognedal, Tone
Førsteamanuensis
Medlem2285 5131
Torsvik, Gaute
Professor
Medlem2285 7434
Åsholt, Yngvar
Kunnskapsdirektør
Medlem9163 6094

Rådsmedlemmer

Navn:Funksjon:Telefon:E-post:
Aas, Eline
Førsteamanuensis
Medlem2284 5036
Berg, Morten
Assisterende departementsråd
Medlem2224 0507
Bhuller, Manudeep
Førsteamanuensis
Medlem2284 5973
Birkelund, Gunn E.
Professor
Medlem2284 4051
Golombek, Rolf
Seniorforsker/Senterleder CREE
Ansattes vararepresentant9504 5696
Grambo, Anne-Cathrine
Avdelingsdirektør
Varamedlem
Keilman, Nico
Professor emeritus
Medlem2285 5128
Kverndokk, Snorre
Seniorforsker
Ansattrepresentant9797 9857
Moxnes, Andreas
Professor
Varamedlem2285 7048
Nyborg, Karine
Professor
Leder2285 7283
Russwurm, Sigrid
Avdelingsdirektør
Medlem2224 8500
Swensen, Anders Rygh
Professor emeritus
Varamedlem2285 5871