English
­

Medarbeidere

Heltidsansatte

Navn:Telefon:E-post:
Andersen, Asbjørn Goul
Stipendiat
4653 6728
Bratsberg, Bernt
Seniorforsker
9221 3803
Fevang, Elisabeth
Seniorforsker
9517 6789
Gaure, Simen
Forsker
9711 7583
Gjestvang, Jørg Michael
Økonomikonsulent/ Prosjektkoordinator CREE
9802 8390
Golombek, Rolf
Seniorforsker/Senterleder CREE
9504 5696
Hauge, Karen Evelyn
Forsker
4142 9619
Hernæs, Erik
Seniorforsker
9113 2437
Hernæs, Øystein M.
Seniorforsker
9365 2406
Hoen, Maria Forthun
Stipendiat
4762 0350
Isaksen, Elisabeth Thuestad
Postdoktor
9282 8851
Kittelsen, Sverre A. C.
Direktør
9184 3889
Kotsadam, Andreas
Seniorforsker
4033 8176
Kverndokk, Snorre
Seniorforsker
9797 9857
Markussen, Simen
Seniorforsker
9240 7010
Myrann, Anja Grinde
Stipendiat
4142 0054
Nareklishvili, Maria
Stipendiat
4551 3267
Nystrøm, Gry
Administrasjonssekretær
9113 6235
Nævdal, Eric
Seniorforsker
9062 8707
Raaum, Oddbjørn
Seniorforsker
9164 7781
Røed, Knut
Seniorforsker
4004 1862
Røgeberg, Ole
Seniorforsker/Nestleder
9594 6381
Vigtel, Trond Christian
Stipendiat
9424 8282
Zhang, Tao
Seniorforsker
9767 7256

Assosierte medarbeidere

Navn:Telefon:E-post:
Baldursson, Fridrik Mar
Professor
+354 8256396
Banet, Catherine
Førsteamanuensis
97073844
Bergsvik, Daniel
Forsker
4666 0365
Bjørnebye, Henrik
Professor
9064 0229
Finseraas, Henning
Forsker
4828 3631
Førsund, Finn
Professor
2285 5132
Hagedorn, Marcus
Professor
2284 5576
Hagglund, Pathric
Direktør
+46 730730607
Harstad, Bård
Professor
2285 6052
Hoel, Michael
Professor
2285 8387
Holtsmark, Katinka
Førsteamanuensis
22844021
Hovi, Jon
Professor
22855192
Iversen, Tor
Professor
2284 5032
Johansson, Per
Professor
+70 5471003
Kirkebøen, Lars
Forsker II
99003157
Moxnes, Andreas
Førsteamanuensis
2285 7048
Riege, Anine
Postdoktor
9865 6550
Schreiner, Ragnhild Camilla
Postdoktor
4528 3518
Strøm, Steinar
Professor
4810 6894
Traeger, Christian
Førsteamanuensis
von der Fehr, Nils-Henrik M.
Professor
2285 5140

Medlemmer av styringsorganer

Styremedlemmer

Navn:Funksjon:Telefon:E-post:
Brekke, Kjell Arne
Professor
Leder2284 1169
Bævre, Kåre
Forsker
Medlem2107 8151
Hauge, Karen Evelyn
Forsker
Ansattes vararepresentant4142 9619
Langeland, Stein
Analysesjef
Medlem2107 0195
Lind, Jo Thori
Førsteamanuensis
Varamedlem2284 4027
Markussen, Simen
Seniorforsker
Ansattrepresentant9240 7010
Ognedal, Tone
Førsteamanuensis
Medlem2285 5131
Torsvik, Gaute
Professor
Medlem2285 7434

Rådsmedlemmer

Navn:Funksjon:Telefon:E-post:
Berg, Morten
Ekspedisjonssjef
Medlem2224 0507
Birkelund, Gunn E.
Professor
Medlem2284 4051
Botten, Grete
Professor
Medlem2307 5305
Golombek, Rolf
Seniorforsker/Senterleder CREE
Ansattes vararepresentant9504 5696
Grambo, Anne-Cathrine
Seksjonssjef
Varamedlem
Keilman, Nico
Professor
Medlem2285 5128
Kverndokk, Snorre
Seniorforsker
Ansattrepresentant9797 9857
Moxnes, Andreas
Førsteamanuensis
Varamedlem2285 7048
Nyborg, Karine
Professor
Medlem2285 7283
Sandegren, Torkel
Avdelingsdirektør
Medlem
Swensen, Anders Rygh
Professor
Varamedlem2285 5871
Vislie, Jon
Professor
Leder2285 5117