English version of this page

Innhold i Ressurser

Her presenterer vi noen forskningsfunn av våre medarbeidere, bl.a. modeller utviklet av forskere ved Frischsenteret, supplement dokumentasjoner til publikasjoner, kursmaterialer osv. Vennligst se individuelle sider for detajert informasjon.

Vennligst respekter rettighet til enhver forfatter av de websidene. Med mindre uttrykket eksplisitt, alle rettigheter er reserverte.