Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

Stillingsutlysning

Forsker ved Frischsenteret

Ledige stillinger

Frischsenteret søker nye medarbeidere med doktorgrad innen samfunnsøkonomi eller beslektede fag. Av hensyn til senterets langsiktige utvikling søker vi primært en person med avlagt doktorgrad de siste sju årene, eller som har levert sin avhandling før søknadsfristens utløp. Personer som er spesielt velkvalifisert til å utføre anvendt samfunnsøkonomisk oppdragsforskning, men som har doktorgrad lenger tilbake enn sju år, er også velkomne til å søke.

For mere informasjon:

https://www.frisch.uio.no/om-oss/ledige-stillinger/pdf/stillingsannonse_forsker_2022.pdf

Frist: 23 mai 2022

Nyheter

Kontakt oss

Adresse: Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Telefon: 22958810

Epost: frisch@frisch.uio.no

Kontakt medarbeidere

Arrangementer

25 mai
12:15, Frischsenteret
01 juni
12:15, Frischsenteret
08 juni
12:15, Frischsenteret

Masterstipender ved Frischsenteret

Pensjonsforum