Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

Advertisement: Postdoctoral fellow

Postdoctoral fellow within Empirical Public Economics

Interested in inequality, taxes, and the effects of the covid-19 induced economic crisis, and would like to work with some of the worlds’ best administrative register data? We now have an open position at Skatteforsk – Centre for Tax Research at NMBU.

NMBU and Frischsenter

This project is administered by NMBU and is a cooperation between national and international institutions, involving tax and labour researchers at the top of their field. The main project partner is The Frisch Centre. The main workplace for the postdoc will be at NMBU, but there is possibility for the postdoc to sit part time at The Frisch Centre in Oslo or go on research visits abroad.

Application deadline: 20.05.2021

See advirtisement
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/204553/postdoctoral-fellow-within-empirical-public-economics

 

Nyheter

 • Den nye arbeidslinja 12. mars 2021 14:04

  Det skal ikke lenger bare «lønne seg å jobbe», men også «lønne seg å ansette» dem som står utenfor arbeidslivet.

  I en artikkel på Agenda Magasin skriver forsker Knut Røed om at med Sysselsettingsutvalgets ferske innstilling kan vi se kimen til en ny «arbeidslinje» i den norske velferdspolitikken. En arbeidslinje der det ikke bare handler om at det skal «lønne seg å jobbe». Men at det skal «lønne seg å ansette» dem som står utenfor.

  Agenda Magasin 12.03.21

 • Bidrar medikalisering av ungdom til utstøtning fra skole og arbeidsliv? 8. des. 2020 16:02

  Det er økende tilstrømning til uføretrygd, særlig blant unge. I en artikkel i Søkelyset på arbeidslivet studerer Simen Markussen og Knut Røed mulige årsaker til dette, og reiser spørsmål om vi har for lett for å ty til en sykdomsforståelse av de personlige utfordringene mange ungdommer møter. De studerer hvordan geografisk variasjon i sannsynligheten for å bli diagnostisert med et psykisk helseproblem samvarierer med ungdoms skoleresultater og senere suksess i arbeidslivet. Resultatene tyder på at stor grad av sykdomsorientering henger sammen med dårligere resultater i grunnskolen, lavere sannsynlighet for å fullføre videregående utdanning, høyere sannsynlighet for senere mottak av helserelatert trygdeytelse og lavere inntekt gjennom eget arbeid.

  Artikkelen er åpent og gratis tilgjengelig for alle: https://www.idunn.no/spa/2020/04/bidrar_medikalisering_av_ungdom_til_utstoetning_fra_skole_og

 • Økende inntektssegregering i norske byregioner 30. nov. 2020 16:17

  I en artikkel i Tidsskrift for boligforskning studerer Øystein Hernæs, Simen Markussen og Knut Røed endringer i bosettingsmønsteret i norske nabolag de siste 25 årene (1993–2017). De finner tegn på at personer med lignende inntektsrang i den regionale inntektsfordelingen i økende grad har bosatt seg i samme nabolag etter årtusenskiftet, og at denne utviklingen har vært sterkest i Osloregionen og i byene rundt Oslofjorden.

  Artikkelen er åpent og gratis tilgjengelig for alle: https://www.idunn.no/tidsskrift_for_boligforskning/2020/02

 

Kontakt oss

Adresse: Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Telefon: 22958810

Epost: frisch@frisch.uio.no

Kontakt medarbeidere

Arrangementer

12 mai
12:15, Frischsenteret
26 mai
12:15, Frischsenteret
02 juni
12:15, Frischsenteret