Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

Nyheter

 • Scandinavian Journal of Economics beste artikkel i 2020 13. aug. 2021 15:38

  Sammen med forsker ‪Anne-Sophie Crépin har Frischforsker Eric Nævdal fått Scandinavian Journal of Economics pris for beste artikkel i 2020.

  https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679442

 • Innvandring og sosial mobilitet 13. aug. 2021 11:00

  Maria Hoen, Simen Markussen, og Knut Røed har utgitt artikkelen «Immigration and Economic Mobility» i Journal of Population Economics: https://link.springer.com/article/10.1007/s00148-021-00851-4

  Artikkelen dokumenterer at innvandring til Norge over tid har bidratt til å redusere den sosiale mobiliteten blant norskfødte. Innvandring påvirker sosial mobilitet via endringer i det relative arbeidstilbudet. Studien viser at innvandrere fra lavinntektsland (inklusive Øst-Europa) typisk får jobb i yrker der norskfødte fra lavere sosiale lag er overrepresentert, mens innvandrere fra andre høyinntektsland får jobb i yrker der norskfødte fra høyere sosiale lag er overrepresentert. Ved å utnytte variasjonen i innvandringsmønstre over tid og på tvers av lokale arbeidsmarkeder dokumenteres det at innvandring fra lavinntektsland har bidratt til en relativ svekkelse av inntektsrang og inntektsnivå for personer født inn i fattige familier, mens personer født inn i rike familier kommer relativt sett bedre ut. Innvandring fra andre høyinntektsland virker motsatt, det medfører en relativ forbedring av inntektsrang og inntektsnivå for personer født inn i fattige familier. Men siden innvandringen fra lavinntektsland har vært vesentlig høyere enn innvandringen fra høyinntektsland har innvandringsmønsteret de siste tiårene alt i alt medført en svekkelse av den sosiale mobiliteten i Norge.

 • Supported Employment: Ikke bedre enn andre oppfølgingstiltak fra NAV 17. juni 2021 15:12

  Frischforsker Karen Hauge har skrevet en kronikk for MEMU og OsloMet om Supported Employment, et tiltak tilbudt gjennom NAV for personer med nedsatt arbeidsevne.

  -> Supported Employment: Ikke bedre enn andre oppfølgingstiltak fra NAV

  Vår forskning viser at tiltaket Supported Employment ikke fikk flere med nedsatt arbeidsevne i arbeid enn de som hadde fått andre oppfølgingstiltak fra NAV.

Kontakt oss

Adresse: Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Telefon: 22958810

Epost: frisch@frisch.uio.no

Kontakt medarbeidere

Arrangementer

27 okt.
12:15, Frischsenteret
03 nov.
12:15, Frischsenteret
10 nov.
12:15, Frischsenteret

Masterstipender ved Frischsenteret

Pensjonsforum