Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

Vilkår for sosialhjelp virker

Mye tyder på at å sette vilkår for sosialhjelp til ungdom virker positivt på deres framtidsutsikter. I en kronikk på KommunalRapport skriver Øystein Hernæs om funnene i raporten "Can Welfare Conditionality Combat High School Dropout?"

Internasjonal artikkel i Labour economics

Kronikk i KommunalRapport 20.05. 2019

 

Lavere sykefravær i Utøya-berørte kommuner

I tiden etter 22. juli 2011 falt sykefraværet i forhold til resten av landet i kommunene som ble hardest rammet av angrepene. Spesielt sterkt var fallet hos «generasjon Utøya».

I en kronikk på KommunalRapport skriver Øystein Hernæs om funnene i raporten "Going Through Hell - Increased Work Effort in the Aftermath of Terrorism in Norway"

Internasjonal artikkel i Scandinavian Journal of Economics

Kronikk i KommunalRapport 07.08.2019

 

Immigrasjon og sosial mobilitet

Nyeste versjon: Immigration and Social Mobility

Rapport: IZA DP No. 11904 Immigration and Social Mobility

Immigrasjon og sosial mobilitet:
Kronikk: Innvandringens bakside

Utviklingen går feil vei for dem som er oppvokst i de fattigste hjemmene – mye fordi de ikke er i arbeid. Forklaringen er hovedsakelig innvandringen.

I en kronikk i DN omtaler Simen Markussen funnene i rapporten "Immigrasjon og sosial mobilitet".

Dagens Næringsliv 17.01.19

Se også debatt på Tidskrift for samfunnsforskning, under
SYMPOSIUM: INNVANDRING OG SOSIAL MOBILITET