Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

Nyheter

 • Den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt 27. mars 2020 11:04

  I løpet av de siste to ukene har de registrert ledige i Norge økt fra 2,3 til 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Mer enn 270 000 personer er kastet ut i ledighet, de aller fleste i form av permittering. Nå foreligger en analyse av hvem som mistet arbeidet gjennom krisens første uker, med utgangspunkt i søknader om dagpenger. Den viser at arbeidsledigheten nå rammer bredt, men at det likevel er en klar overrepresentasjon av personer med lav inntekt, lav utdanning, og begrensede økonomiske ressurser.

  -> Rapport om dagpengesøknader PDF

  -> PDF av sammendraget

  -> PDF of Summary in English

 • Unemployment in the Corona Crisis – Some are Hit Much Harder than Others 27. mars 2020 11:00

  During the past two weeks, registered unemployment in Norway increased from 2.3 to 10.4 percent of the labor force, and is still on a rapid rise. Most unemployment claims come from workers who are laid off temporarily, but the uncertainty with respect to future job prospects is large. We now present the first results from an empirical analysis of the surge in unemployment during the first weeks of the Corona crisis. Unique close-to-real-time administrative data shows that temporary layoffs quickly spread from service jobs requiring close interaction with customers, to a broad set of jobs. Within 10 days of the surge in temporary layoffs, almost 60 percent of all private sector businesses had laid off staff. The resultant unemployment hit a broad segment of the labor force, yet with a conspicuous social gradient: Workers with low wages, low education, and limited economic resources were overrepresented among the first to lose their job.

  -> Rapport om dagpengesøknader PDF

  -> PDF English Summary

 • Klimamigrasjon NRK P2 16. mars 2020 12:02

  I programmet «Desse dagar» på NRK P2 søndag 15. mars, ble framtidige folkevandringer som følge av klimaendringer diskutert. Snorre Kverndokk var med i programmet, og forklarte blant annet mekanismene som kan føre til klimamigrasjon:

  -> https://radio.nrk.no/serie/desse-dagar/KMTE83009020/15-03-2020#t=7m55s