Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

Frisch om korona

-> Til Frisch arbeider om korona

  • Sjenerøse sykelønnsordninger begrenser smitte 15. mai 2020 07:31

    Vi risikerer at rådet om å bli hjemme når man er syk, ikke blir etterfulgt om man taper penger på å følge det. En sjenerøs sykelønnsordningsordning fra dag 1 av sykefraværet, slik vi har i Norge, er en god forsikring mot spredning av smitte.

    Elisabeth Fevang (Frisch) har, sammen med Svenn-Erik Mamelund (Arbeidsforskningsinstituttet), skrevet et debattinnlegg om sykelønn og smitte

    -> Aftenposten 15 mai 2020

Andre nyheter