Kommende 5 dager

08 des.
Tid og sted: 8. des. 2020 13:0014:15, Webinar ISF

Antallet unge under 30 år som mottar uføretrygd har økt betydelig de siste ti årene. Alvorlig psykisk sykdom er en av de vanligste årsakene til at unge voksne blir uføre. Store summer blir investert i å bygge ut det psykiske helsetilbudet til barn og unge – men har denne satsingen en mulig bakside? Kan tendensen til å diagnostisere og behandle flere ungdommer med symptomer på psykisk sykdom føre til at noen av dem faktisk gjør det dårligere i utdanning og arbeid senere i livet? 

-> Webside hos ISF for seminaret 8 des. 20 kl 13:00-14:45

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 9. des. 2020 12:1513:15, Frischsenteret

Koronavaksine: Hvem bør prioriteres?

Tid og sted: 16. des. 2020 12:1513:15, Frischsenteret

tba