English version of this page

Masterstipender ved Frischsenteret

Frisch-stipend

Frischsenteret utlyser hvert år to til fire stipender, hver på 20 000 NOK, til Oslo-baserte mastergradsstudenter som ønsker å skrive en oppgave ved Frischsenteret. Søknadsfrist er 16. mars hvert år og vi oppfordrer studenter som skal begynne med masteroppgaven i løpet av det kommende året å søke. Oppgaven skal normalt være ferdig innen september året etter. Mottakere av Frisch-stipendet vil få kontorplass (3-4 måneder) og veileder ved Frischsenteret og vil i arbeidet med mastergradsoppgaven kunne delta i forskningsmiljøet ved Frischsenteret.

Søknad sendes på e-post til frisch at frisch.uio.no og merkes med "Frisch-stipendet". Søknaden bør inneholde en CV, oppdatert karakterutskrift og en kort beskrivelse av hva du kunne tenke deg å skrive om. Du velger selv tema for oppgaven, men vi vil gi prioritet til oppgaver som tematisk passer innenfor Frischsenterets forskningsportefølje. Ta kontakt med Simen Markussen ved ytterligere spørsmål.

CREE-stipend

Formålet med CREEs masterstipend er å gi studenter insentiver til å skrive masteroppgaven innenfor feltet miljøvennlig energi. Masterstipendiet er på 20 000 NOK. Det gis prioritet til mastergradsstudenter i økonomi ved Universitetet i Oslo. Oppgaven skal normalt være ferdig innen september året etter. Mottakere av CREE-stipendet vil få kontorplass og veileder ved Frischsenteret, Økonomisk institutt eller Statistisk sentralbyrå, og vil i arbeidet med mastergradsoppgaven kunne delta i senterets forskningsmiljø. Søknad sendes på e-post til cree-admin at frisch.uio.noog merkes med "CREE-stipendet". Søknaden bør inneholde en CV, oppdatert karakterutskrift og en kort beskrivelse av hva du kunne tenke deg å skrive om. Du velger selv tema for oppgaven, men oppgaven skal passe innenfor CREEs prosjektportefølje. Ved eventuelle spørsmål, kontakt rolf.golombek at frisch.uio.no.

Søknadsfrist: 16. mars 2018.

Søknader som mottas etter 16. mars 2018, vil bli vurdert forløpende hvis det er gjenværende budsjettmidler til CREE masterstipend.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no