English version of this page

Masterstipender ved Frischsenteret

Frisch-stipend

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Frischsenteret utlyser hvert år to til fire stipender, hver på 20 000 NOK, til Oslo-baserte mastergradsstudenter som ønsker å skrive en oppgave ved Frischsenteret. Søknadsfrist er 15. mai hvert år og vi oppfordrer studenter som skal begynne med masteroppgaven i løpet av det kommende året å søke. Oppgaven skal normalt være ferdig innen september året etter. Stipendet kan gis til studenter som skriver sin oppgave som en del av pågående forskningsaktiviteter ved Frischsenteret. Mottaker vil ha veileder ved Frischsenteret, være en del av forskningsmiljøet ved senteret og om mulig bli tilbudt kontorplass på senteret.

Søknad sendes på e-post til frisch at frisch.uio.no og merkes med "Frisch-stipendet". Søknaden bør inneholde en CV, oppdatert karakterutskrift og en kort beskrivelse av hva du kunne tenke deg å skrive om. Du velger selv tema for oppgaven, men vi vil gi prioritet til oppgaver som tematisk passer innenfor Frischsenterets forskningsportefølje. Ta kontakt med Simen Markussen ved ytterligere spørsmål.