print logo

Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

Aktuelt

Arbeid til alle?

Etter Simen Markussens innlegg på NHO konferansen 2016 har debatten rundt temaet i  artikkelen Arbeid til alle? i Samfunnsøkonomen 9 2012 dukket opp igjen. Artikkelen er skrevet av Steinar Holden, (Professor, Universitetet i Oslo), Simen Markussen, (Forsker, Frischsenteret) og Knut Røed (Seniorforsker, Frischsenteret)

 

Nyere publikasjoner:

Karen Hauge har publisert Moral opinions are conditional on the behavior of others i Review of Social Economy Vol 73(2), 154-175

Simen Markussen og Knut Røed har publisert Leaving Poverty Behind? - The Effects of Generous Income Support Paired with Activation i American Economic Journal: Economic Policy Vol 8 (1), 180-211

 

 

 

Noen norske sammendrag av CREE arbeider høsten 2015

Dette er sammedrag av noen CREE publiksjoner utgitt høsten 2015.

 

Annet aktuelt: