print logo

Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

Aktuelt

Stipendiatstilling

Ved Frischsenteret er det nå ledig en

STIPENDIATSTILLING

Stipendiaten vil arbeide innenfor arbeidsmarkeds-, pensjons- og trygdeforskning og inngår i prosjektet Understanding retirement decisions ved Frischsenteret, med støtte fra Norges Forskningsråd. Arbeidet vil være knyttet til empiriske studier av bedrifter og arbeidstakere. Prosjektet skal på ulike måter anslå effekter av den norske pensjonsreformen, herunder effekter av de ulike reformkomponentene og i hvilken grad den økte fleksibiliteten benyttes og hvordan dette avhenger av muligheter og begrensninger for individer og bedrifter. Forskningstemaene vil utformes i samarbeid med veileder, og skal være empirisk rettet med mikroøkonometrisk analyse av registerdata.

Stipendiatperioden starter august 2015.

Søknaden må være Frischsenteret i hende senest 1. Februar 2015.

Nyere publikasjoner:

Simen Markussen og Knut Røed har publisert artikkelen The Impacts of Vocational Rehabilitation i Labour Economics.

Annet aktuelt: