print logo
English version of this page

Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

Aktuelt

Forskerstilling

Ved Frischsenteret er det nå ledig

FORSKERSTILLING

Frischsenteret søker 1 eller 2 nye medarbeidere med doktorgrad innen samfunnsøkonomi eller beslektede fag. Av hensyn til senterets langsiktige utvikling søker vi primært en person med avlagt doktorgrad de siste sju årene, eller som har levert sin avhandling før søknadsfristens utløp. Personer som er spesielt velkvalifisert til å utføre anvendt samfunnsøkonomisk oppdragsforskning, men som har doktorgrad lenger tilbake enn sju år, er også velkomne til å søke.

Tilsetting forventes tidlig høsten 2015. Startdato er fleksibel. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Søknaden må være Frischsenteret i hende senest 20. april 2015.

Nyere publikasjoner:

Simen Markussen, Knut Røed og Ragnhild C. Schreiner har skrevet Working Paperet Can compulsory dialogues promote return to work from sick-leave? om effekter av dialogmøte 2, omtalt i Dagens Næringsliv 27 mars 2015.

Johan Eyckmans, Samuel Fankhauser og Snorre Kverndokk har publisert artikkelen Development Aid and Climate Finance, Environmental and Resource Economics.

Noen norske sammendrag av CREE arbeider

CREE vil fra i år lage norske sammendrag av våre arbeidsnotater. Hver annen eller tredje måned vil vi sende ut en e-post med disse sammendragene med henvisning til våre arbeidsnotater.

Annet aktuelt: