print logo

Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

Aktuelt

Ledig stilling:

Ved Frischsenteret/CREE er det nå ledig en

STIPENDIATSTILLING

Stipendiaten vil være knyttet til CREE – Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy, se http://www.cree.uio.no/, der Frischsenteret er vertsinstitusjon. CREE utfører prosjekter om energi- og klimapolitikk, miljøvennlig FoU, kraftmarkedet, evaluering av energi- og klimapolitikk, og utvikling av numeriske modeller for energimarkedene, teknologiutvikling og klima.

Søknadsfristen er 22. April 2014.

Nyere publikasjoner:

Reyer Gerlagh, Snorre Kvermdokk og Einar Rosendahl har publisert artikkelen The optimal time path of clean energy R&D policy when patents have finite lifetime i Journal of Environmental Economics and Management.

Annet aktuelt: