print logo
English version of this page

Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

Aktuelt

Nyere publikasjoner:

Simen Markussen, Knut Røed og Ragnhild C. Schreiner har skrevet Working Paperet Can compulsory dialogues promote return to work from sick-leave? om effekter av dialogmøte 2, omtalt i Dagens Næringsliv 27 mars 2015.

Johan Eyckmans, Samuel Fankhauser og Snorre Kverndokk har publisert artikkelen Development Aid and Climate Finance, Environmental and Resource Economics.

Noen norske sammendrag av CREE arbeider

CREE vil fra i år lage norske sammendrag av våre arbeidsnotater. Hver annen eller tredje måned vil vi sende ut en e-post med disse sammendragene med henvisning til våre arbeidsnotater.

Annet aktuelt: