print logo

Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

Norske sammendrag av CREE arbeider

Noen sammendrag av CREE arbeider vinter 2015/2016

Television, Cognitive Ability, and High School Completion

I Dagens Næringsliv 18 mars henviser forsker Simen Markussen til artikkelen Television, Cognitive Ability, and High School Completion skrevet av Øystein Hernæs, Simen Markussen og Knut Røed

Nyere publikasjoner:

Ny publisert artikkel fra Frisch-forsker Rolf Golombek, Phasing Out Nuclear Power in Europe. Temaet er energimarkedet, nærmere bestemt virkninger av en utfasing av atomkraft i Europa i IAEE Energy Forum.

Andreas Kotsadam har publisert African Mining, Gender, and Local Employment i World Developmenty Vol 83, July 2016, 325-339

Karen Hauge har publisert Generosity and guilt: The role of beliefs and moral standards of others i Journal of Economic Psychology Vol 54, July 2016, 35-43

Simen Markussen og Knut Røed har publisert Leaving Poverty Behind? - The Effects of Generous Income Support Paired with Activation i American Economic Journal: Economic Policy Vol 8 (1), 180-211

Annet aktuelt: