print logo

Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

Aktuelt

Effekter av vilkår i sosialhjelp

Økt vilkårsbruk i økonomisk sosialhjelp fører ikke bare til færre unge mottakere – flere fullfører også videregående skole, finner Øystein Hernæs, Simen Markussen og Knut Røed i artikkelen «Can welfare conditionality combat high school drop-out?».

Nyere publikasjoner:

Karen Hauge har publisert Moral opinions are conditional on the behavior of others i Review of Social Economy Vol 73(2), 154-175

Sverre A.C. Kittelsen, Benny A. Winsnes, Kjartan S. Anthun, Fanny Goude, Øyvind Hope, Unto Hakkinen, Birgitte Kalseth, Jannie Kilsmark, Emma Medin, Clas Tehnberg, Hanna Rattö har publisert Decomposing the productivity differences between hospitals in the Nordic countries i Journal of Productivity Analysis vol 43(3),281-293

 

 

 

Noen norske sammendrag av CREE arbeider våren 2015

Dette er sammedrag av noen CREE publiksjoner utgitt våren 2015.

 

Annet aktuelt: