print logo

Forside

Forskningstemaer

Arbeid, trygd og utdanning

arbeidsløshet, utdanning og inntekt, pensjoner og trygdeordninger, sykefravær

Offentlig sektor og helse

produktivitet og helseøkonomi

Energi og miljø

internasjonale miljøavtaler, moralske handlinger, energi- og miljøpolitikk

Øvrige temaer

utviklingsøkonomi, forskning og innovasjon, næringsøkonomi

SEMINAR: Populisme og veien videre for en ambisiøs klimapolitikk

CICEP og CREE ønsker velkommen til seminar om klimapopulisme

Dato: 19. april kl 12:00-15:30

Sted: Litteraturhuset

Påmelding

CREE - nyheter og publikasjoner

Sammendrag av noen av de nyeste publikasjonene til CREE og referat fra CREE kick-off-seminar

MASTERSTIPENDER

Det utlyses flere masterstipender på Frischsenteret våren 2017. Hver er på NOK 20 000

CREE-stipend

Søknadsfrist: Stipendsøknadene vil bli vurdert fortløpende etter 15. april hvert år. Søknader mottatt etter 15. april vurderes fortløpende. CREE utlyser hvert år stipender, hver på 20 000 NOK, til mastergradsstudenter som ønsker å skrive en oppgave innenfor senterets prosjektportefølje. Det gis prioritet til mastergradsstudenter i økonomi ved Universitetet i Oslo. Oppgaven skal normalt være ferdig innen september året etter. Mottakere av CREE-stipendet vil få kontorplass og veileder ved Frischsenteret, Økonomisk institutt eller Statistisk sentralbyrå, og vil i arbeidet med mastergradsoppgaven kunne delta i senterets forskningsmiljø.

Søknad sendes på e-post til cree-admin at frisch.uio.no og merkes med "CREE-stipendet". Søknaden bør inneholde en CV, oppdatert karakterutskrift og en kort beskrivelse av hva du kunne tenke deg å skrive om. Du velger selv tema for oppgaven, men oppgaven skal passe innenfor CREEs prosjektportefølje. Ved eventuelle spørsmål, kontakt Rolf Golombek.

Nyere publikasjoner:

Er det slik at mer effektive forbrenningsmotorer i transportsektoren gir store utslippsreduksjoner?
Forskerne Finn Roar Aune, Ann Christin Bøeng, Snorre Kverndokk, Lars Lindholt og Knut Einar Rosendahl har i artikkelen Fuel Efficiency Improvements: Feedback Mechanisms and Distributional Effects in the Oil Market i Environmental and Resource Economics sett på dette.
 
Fører helsereformer til en mere effektiv bruk av helsepersonell? 
Forskerne Karl Arne Johannessen, Sverre A.C. Kittelsen og Terje P. Hagen har i artikkelen i Assessing physician productivity following norwegian hospital reform: A panel and data envelopment analysis i Social Science & Medicine Vol 175, 17-126 sett på dette.
 
Ny rapport "Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser" av Elisabeth Fevang, Simen Markussen, Knut Røed og Trond Christian Vigtel studerer ytelsesforløp for NAV-brukere i perioden 1993 til 2013, og skisserer hvordan slike forløp har endret seg over perioden. Rapporten vier et ekstra fokus på unge ytelsesmottakere, og utforsker i tillegg en tilsynelatende vridning fra arbeidsrelaterte ytelser til helserelaterte ytelser. 
 
I en ny artikkel av Erik Hernæs, Simen Markussen, John Piggott og Knut Røed: "Pension reform and labor supply" presentes resultater fra pensjonsreformen. Blant personer som er 63 eller 64 år gamle og har AFP i privat sektor, økte arbeidsinntekten med mer enn en tredel etter pensjonsreformen i 2011.