print logo
English version of this page

Masterstipender ved Frischsenteret

Frisch-stipend

Frischsenteret utlyser hvert år to til fire stipender, hver på 20 000 NOK, til Oslo-baserte mastergradsstudenter som ønsker å skrive en oppgave ved Frischsenteret. Søknadsfrist er 1. mars hvert år og vi oppfordrer studenter som skal begynne med masteroppgaven i løpet av det kommende året å søke. Oppgaven skal normalt være ferdig innen september året etter. Mottakere av Frisch-stipendet vil få kontorplass (3-4 måneder) og veileder ved Frischsenteret og vil i arbeidet med mastergradsoppgaven kunne delta i forskningsmiljøet ved Frischsenteret.

Søknad sendes på e-post til frisch at frisch.uio.no og merkes med "Frisch-stipendet". Søknaden bør inneholde en CV, oppdatert karakterutskrift og en kort beskrivelse av hva du kunne tenke deg å skrive om. Du velger selv tema for oppgaven, men vi vil gi prioritet til oppgaver som tematisk passer innenfor Frischsenterets forskningsportefølje. Ta kontakt med Simen Markussen ved ytterligere spørsmål.

CREE-stipend

Søknadsfrist: Stipendsøknadene vil bli vurdert fortløpende etter 15. april hvert år. Søknader mottatt etter 15. april vurderes fortløpende. For 2017 vil det ikke tildeles flere stipendier. 

CREE utlyser hvert år stipender, hver på 20 000 NOK, til mastergradsstudenter som ønsker å skrive en oppgave innenfor senterets prosjektportefølje. Det gis prioritet til mastergradsstudenter i økonomi ved Universitetet i Oslo. Oppgaven skal normalt være ferdig innen september året etter. Mottakere av CREE-stipendet vil få kontorplass og veileder ved Frischsenteret, Økonomisk institutt eller Statistisk sentralbyrå, og vil i arbeidet med mastergradsoppgaven kunne delta i senterets forskningsmiljø.

Søknad sendes på e-post til cree-admin at frisch.uio.no og merkes med "CREE-stipendet". Søknaden bør inneholde en CV, oppdatert karakterutskrift og en kort beskrivelse av hva du kunne tenke deg å skrive om. Du velger selv tema for oppgaven, men oppgaven skal passe innenfor CREEs prosjektportefølje. Ved eventuelle spørsmål, kontakt Rolf Golombek.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no