­
English

Towards Lower Economic Mobility in Norway? The Norwegian Academy of Science

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2018

Referanse:

Bokkapittel
Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2017

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering