­
English

Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hardoy, Inés, Knut Røed Hege Torp, Tao Zhang

År:

2006

Referanse:

Andre skrifter
ISF rapport 2006:4

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1318 - Analyse av registerdata om effekter av ungdomsgarantien