­
English

Mot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?

Forfattere:

Markussen, S. og K. Røed

År:

2013

Referanse:

Bokkapittel
Arbeidsdepartementet 100 år, festskrift, Hege Forbord (Red)

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: