­
English

Inntektsulikhet og intergenerasjonell mobilitet

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen, Knut Røed

År:

2022

Referanse:

Bokkapittel
Kap. 33 i Det norske samfunn, 8 utg. (bind 2)

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Forskningsrådet
Oppdragsgivers prosjektnr.: 300917
Frisch prosjekt: 1676 - Intergenerational Mobility and Labor Market Inclusion