­
English

Fleksibel pensjon i Norge: En AFP-ordning som motiverer til arbeid

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2006

Referanse:

Økonomisk forum

nr 2.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1391 - Arbeidsmarkeds- og trygdeforskning