­
English

Det europeiske arbeidsledighetsproblemet

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røed, K.

År:

1998

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

Vol. 15, 161-173

Sammendrag (engelsk)

Arbeidsledighetsraten i Europa har økt nesten uavbrutt siden tidlig på 1960-tallet. Men på tross av stor forskningsinnsats gjennom flere tiår er det uenighet blant øko-nomer, både om hva som er årsaken til problemene og om hva som bør gjøres for å løse dem. Denne artikkelen viser hvordan de akademiske motene har skiftet i takt med ledighetsratens utvikling. De endimensjonale forklaringene har kommet til kort, og troen på at enkle strukturelle grep kan løse problemene er svekket. Mye av nøkkelen til lav arbeidsledighet ligger i en vellykket stabiliseringspolitikk. Men mange europe-ere ser ut til å sitte fullstendig fast i arbeidsledighet, eller har til og med trukket seg ut av arbeidsstyrken. Skal man knekke langtidsledigheten er det neppe noen vei utenom reformer som enten gjør det mindre gunstig for de ledige å være ledig, eller gjør det mer gunstig for dem å arbeide.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1203 - Sortering, utsatte grupper og arbeidsmarkedstiltak