­
English

The first weeks of the coronavirus crisis: Who got hit, when and why? Evidence from Norway

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Alstadsæter, A., Bratsberg, B., Eielsen, G., Kopczuk, W., Markussen, S., Raaum, O., K. Røed

År:

2020

Referanse:

Andre skrifter
Covid Economics 15, 63-77

Sammendrag

I artikkelen studerer forfatterne Annette Allstadsæter, Bernt Bratsberg, Gaute Eielsen, Wojciech Kopczuk, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Knut Røed nye arbeidsledige fram til 20. april. Effekten av pandemien og smitteverntiltakene spredte seg til næringer som ikke var det direkte berørt av nedstengingstiltak. Ni av ti dagpengesøknader var permitteringer. Den dramatiske økningen i ledigheten hadde en sterk sosio-økonomisk gradient med større risiko for økonomisk sårbare husholdninger og foreldre med yngre barn. Permitteringer var mer utbredt i mindre virksomheter med lav produktivitet og soliditet. Dette innebærer at produksjonstapet er (prosentvis) lavere enn hva fallet i sysselsetting skulle tilsi.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 9617 - Permitteringer og oppsigelser under COVID-19