­
English

Temporary Disability and Economic Incentives

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Fevang, Elisabeth, Ines Hardoy og Knut Røed

År:

2017

Referanse:

Economic Journal

Vol 127(603), 1410-1432

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 185201
Frisch prosjekt: 1181 - Virkninger av en aktivitetsorientert velferdspolitikk