­
English

The Impacts of Vocational Rehabilitation

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen and Knut Røed

År:

2014

Referanse:

Labour Economics

vol 31, 1-13

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeidsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.: Prosjekt 70203
Frisch prosjekt: 1330 - Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid