­
English

Fra inntektssikring til deltakelsessikring?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2011

Referanse:

Samfunnsøkonomen

nr 6, 4-10

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 185201
Frisch prosjekt: 1181 - Virkninger av en aktivitetsorientert velferdspolitikk