­
English

Effekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa - en meta-analyse

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Hardoy, Ines, Knut Røed, Kristine von Simson, Tao Zhang

År:

2017

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

Nr 3, 167-181

Sammendrag

Vi setter sammen resultater fra flere studier i en syntetisk database og gjennomfører en såkalt meta-analyse for å gi et sammenfattende bilde av effekter av arbeidsmarkedstiltak rettet mot ungdom. I alt inngår 425 effektestimater fra 44 forskjellige forskningsarbeider fra Finland, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia i meta-analysen. Våre konklusjoner bekrefter at opplæringstiltak, lønnstilskudd og forsterket aktivering er forbundet med mer positive effektestimater enn arbeidspraksis og sysselsettingstiltak i offentlig sektor.

Nøkkelord:

Evaluering, arbeidsmarkedspolitikk, ungdom, meta-analyse

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: ASD via ISF
Oppdragsgivers prosjektnr.: 14/1180-
Frisch prosjekt: 1336 - Effekter av innsatser for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden