­
English

Arbeid til alle?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Holden, Steinar, Simen Markussen og Knut Røed

År:

2012

Referanse:

Samfunnsøkonomen

Nr. 9, 92-104

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 202513
Frisch prosjekt: 1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway