­
English

Gendered Entrepreneurship Networks

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen and Knut Røed

År:

2016

Referanse:

Andre skrifter
IZA Discussion Paper No. 9984

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 201336
Frisch prosjekt: 6513 - Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capital