­
English

Ulikhet og sosial mobilitet

Forfattere:

Markussen, Simen og Knut Røed

År:

2016

Referanse:

Bokkapittel
Kapittel 17 i Frønes og Kjølsrød: «Det norske samfunn», 7. utgave, Gyldendal Akademiske forlag.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering