­
English

Opp og ned: Yrkesaktivitet og trygd over livsløpet for tidlige arbeidsinnvandrere i Norge (Up and down: Employment and welfare participation over the lifecycle among early labor immigrants in Norway)

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut Røed

År:

2007

Referanse:

Andre skrifter
Integreringskart 2007, Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (in Norwegian)

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1391 - Arbeidsmarkeds- og trygdeforskning