­
English

Immigrant Labor Market Integration across Admission Classes

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut Røed

År:

2017

Referanse:

Nordic Economic Policy Review

17-54

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NORFACE via UiO
Oppdragsgivers prosjektnr.: 462-14-082
Frisch prosjekt: 1223 - Globalisation, Institutions and the Welfare State

Oppdragsgiver: Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1342 - Sysselsetting og trygd blant ulike innvandrergrupper i Norge