­
English

Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Fevang, Elisabeth, Simen Markussen, Knut Røed og Trond Christian Vigtel

År:

2016

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1338 - Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser

ISBN:

978-82-7988-232-9