­
English

The changing of the guards - can family doctors contain worker absenteeism?

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen, Knut Røed and Ole Røgeberg

År:

2013

Referanse:

Journal of Health Economics

Vol 32(6), 1230-1239

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 187924
Frisch prosjekt: 4132 - Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 201416
Frisch prosjekt: 4133 - Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak