­
English

The Economics of Hypergamy

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Almås, Invild, Andreas Kotsadam, Espen R. Moen, Knut Røed

År:

2019

Referanse:

Andre skrifter
IZA Disussion paper no. 12185

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering