­
English

Dagpenger, jobbsøking og arbeidsledighetens varighet

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2006

Referanse:

Tidsskrift for Velferdsforskning

Vol. 9 (3), 170-80

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1156 - Utstøting fra arbeidsmarkedet