­
English

Mot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?

Forfattere:

Markussen, S., K. Røed

År:

2013

Referanse:

Andre skrifter
Kapittel i Hege Forbord (Red.): «Arbeidsdepartementet 100 år» (festskrift), 225-250.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: