­
English

Does Unemployment cause Unemployment

Forfattere:

Røed, Knut, Raaum, Oddbjørn and Goldstein, Harald

År:

1999

Referanse:

Applied Economics

Vol. 31, No. 10, 1207-1218

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: AAD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1312 - Forløp av arbeidsledighet