­
English

Arbeidslediges reservasjonskrav

Forfattere:

Røed, K og Aabø, T.E.

År:

1999

Referanse:

Bokkapittel
I Torp (red.): Dagpengesystemene i Norden og tilpasningen på arbeidsmarkedet. TemaNord 1999: 572, Nordisk Ministerråd.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NOS-S og Nordisk ministerråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1212 - Dagpenger og arbeidsmarkedstilpasning i Norden