­
English

Egalitarianism under Pressure: Toward Lower Economic Mobility in the Knowledge Economy?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen og Knut Røed

År:

2017

Referanse:

Andre skrifter
IZA discussion paper no 10664

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering