­
English

Arbeids- og velferdsetatens arbeid med langtidsledige

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Røed, K., O. Raaum, N.S. Falch, J. Umblijs, R.C. Haugen, M.V. Knutsen

År:

2016

Referanse:

Andre skrifter
Oslo Economics rapport nr 16