­
English

Virker ungdomsgarantien?

Forfattere:

Hardoy, Inés, Knut Røed, Hege Torp, Tao Zhang

År:

2006

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

Vol. 23, No. 1

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1318 - Analyse av registerdata om effekter av ungdomsgarantien