­
English

Kvinner og etreprenørskap. Svar til Liv Anne Støren

Forfattere:

Berglann, H., R. Golombek, K. Røed

År:

2013

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

30(4), 390-91

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: