­
English

Omstillinger og nedbemanninger blant pleiere ­ en belastning for Folketrygden?

Forfattere:

Fevang, Elisabeth og Knut Røed

År:

2005

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

Vol. 22, No. 2

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1391 - Arbeidsmarkeds- og trygdeforskning

Kontakt:

elisabeht.fevang@frisch.uio.no