­
English

Gjør registerdata AKU overflødig?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn Raaum

År:

2012

Referanse:

Økonomiske analyser

Nr. 5, 46-52

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 202513
Frisch prosjekt: 1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway